Yardıma muhtaç hayvanları korumak ve onlara sahip çıkmak

Paylaş:

Hayvanların dili vardır ama konuşamazlar. Kendiniz evinizde evcil bir hayvan besliyorsanız yine de onların sevinçlerini, acılarını, söylemek istediklerini, sevdiklerini, hoşlanmadıklarını anlayabilmeniz mümkün. Biraz ilgi, biraz dikkat, biraz da sevgi o dilsizliği ortadan kaldırmaya yeter. Bunun için tabi hayvanları sevmek, onların dünyası ile kendi dünyamızın arasında o kadar büyük farklar olmadığını bilmek gerek. Bu dünya, bu evren insana da, hayvana da, bitkilere de doğanın dengesini korumak için kendi kendisine yeter. Sürekli tekrarlarım, çocuklarınıza hayvan sevginizi öğretin, aşılatın diye. Zira hayvan seven bir çocuk ileride zalim olmaz, kötü yola düşmez, kalbini karanlığın, kötülüğün hizmetine sunmaz. Kalbi yardımseverlik ve iyilikseverlik ile dolar taşar. Doğası gereği insan zalim değil iyi bir varlıktır. İçinde yaşadığı çevre o çocuğun ruhunu etkiler. Eğer çocuklarınızı seviyorsanız onlara hayvan sevgisini aşılayın nefretini değil. Hayvana eziyet eden bir çocuk büyüyünce zalim, gaddar, kalpsiz biri olur çıkar.

Kadına da, hayvana da, insana da her türlü kötülüğü yapmaya meyilli olur çıkar. Bilim dünyası bunu çoktan ispatlamış durumda. O yüzden çocuklarımızın eğitimine aşırı itinalı yaklaşmalıyız. Yetişkinler belki farkında olmayabilir ama çocuk gördüğü her şeyi taklit eder. Bir hayvana merhametle, şefkat ve ilgiyle yaklaşırsanız o da büyüyünce aynısını yapacaktır. Yok eğer küfrediyor, bağırıyor, tekme atıyor, aç bırakıyor veya görmezden geliyor, o masum yaratıkların acılarına zerre kadar ilgi göstermiyorsanız, onlarda büyüdüklerinde aynısını tekrarlayacaklardır. Bu basit bir matematik hesabı gibi kesin ve mutlaktır. Hamburger Internationale Tierschutz in Not e.V. (Hamburg Uluslararası Yardıma Muhtaç Hayvanları Koruma Derneği) isimli oluşumu kurmadan önce de düzenli aralıklara böylesi etkinlikler yapıyor, geceler, toplantılar, protesto aktiviteleri organize ediyordum.

Bu defaki gecenin amacı da çok yönlüydü. Öncelikle toplanan maddi yardımlarla geçici de olsa sokak hayvanlarının acil beslenme ihtiyaçlarına ön çözüm yolunu bulmak, onları açlıktan ve susuzluktan ivedilikle koruyup kollamaktı. Bunda az ya da çok başarılı olduğumuza inanıyorum. Akabinde unutulmamalı ki masum ve korumasız hayvanların dili yok. Geceye gelenlere o masum canların dili olmak istedim. Onların diliyle mesajlar vermek istedim. İhtiyaçlarını konuşmak, düşündürmek, insanların duyarlılıklarını arttırmak istedim. Bunda da az çok başarılı olduğumuza ben şahsen inanıyorum. Geldiğimiz noktada bugün Türkiye´de ciddi boyutlarda sokak hayvanları sorunu diye sosyal bir sorun var. Bu toplumsal sorunun her geçen gün büyüdüğünü en azından biz hayvan severler yakından biliyoruz. Geceye gelenleri bu konularda da bilgilendirdim. Neden, nasıl, niçin hayvan sahibi olunur? Onların bakımı, üremeleri, ihtiyaçlarının giderilmesi neden önemlidir? Masum hayvanların çocuklardan hiç bir farkı yoktur aslında. Küçük çocuklar nasıl büyüklerinin ilgisine, şefkatine, sevgisine muhtaçlarsa bu canlılar da aynı ufaklıklar gibi biz yetişkinlere ihtiyaç duyarlar. İnsan olan nasıl onların o bakışlarını görmezden gelir, zalimce davranışlarda bulunur? “Sokak Hayvanlarına Yardım Elini Uzat” başlığı altında yaptığımız geceye 150-200 duyarlı hayvan sever katıldı.

Özellikle bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunmak istiyorum: Geceye yaş ortalaması olarak yediden yetmişe insan geldi. Benim gözlemim hemen hepsinin kendisi ve çevresiyle barışık, sen, sevecen, mutlu insanlar olmasıydı. Kalbinde hayvanlara yer olanların insana kötülükleri dokunmayacağını ben çok iyi biliyorum. Katılımcılara tek tek söz hakkı vererek sesimizi daha geniş çevrelere yaymak, gittikçe topluma yayılan birçok mesaj vermek idi. Bunda da ben başarılı olduğumuza eminim. Bu kadar insanın katılması bile başlı başına bir zamanlar bir başımayken şimdilerde ne kadar yol kat ettiğimizin açık kanıtı değil mi? Sonra onca insan son yıllarda göze batan bir trendle izinlerini geçirdikleri yerlerde karşılaştıklarını sosyal medya aracılığıyla ulaşabildikleri çevrelere yansıtıp toplumun bu konuda daha da duyarlılaşmasına ciddi katkıda bulunuyorlar. Yeni kurduğumuz derneğimiz sayesinde ilerleyen zamanlarda da buna benzer etkinliklerle siz değerli hayvan severlerle birlikte olacağız.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir