“alman bilim İnsanları’nın Modern Türkiye’nin Gelişmesine Yaptıkları Katkıların Gelecek nesillere aktarılmasını İstiyoruz”

Üç asrı aşan Türk-Alman ilişkileri hemen
her sahada kendine özgü dinamizmi ile ikili ilişkilere
damga vurmuştur. Geçen yüzyılın olağanüstü
koşullarında Türkiye’ye gelen Alman
bilim insanlarının yaptığı önemli çalışmaların
gelecek nesillere aktarılması hem bir insanlık
görevi, hemde günümüzdeki ilişkiler için yeni
bir dinamizmdir. Avrupa’nın doğusu ile Asya’nın
batısındaki Türkiye ile, asırlardan beri
Türkiye’nin gelişmesi için bilgiyi paylaşan Almanya’nın
genç nesilleri arasındaki ortak bilimsel
çalışmalar için platformlar oluşturulması
önemlidir.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol
Çetin ile Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları
Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik Münih’de
yapılacak Alman Bilim İnsanları’nın
Modern Türkiye’nin gelişmesine
katkıları konulu Türk-Alman Tarih çalıştayı ile
ilgili açıklamalarında, “Bir devrin heyecan verici bilimsel işbirliğinin
nesiller boyu unutulmamasına katkı sağlamak istiyoruz.
Bu bağlamda Almanya ve Türkiye’de düzenleyeceğimiz
iki çalıştay ile bu alanda daha önce yapılanları ve bundan
sonra yapılması gereken bilimsel çalışma ve araştırmalara
büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştular.
Prof. Dr. Çetin ve Dr. Çelik devamla, “Bilim insanlığın
ortak mirasıdır, bilim insanlarına saygı herşeyin üstündedir”
diyen Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,
Alman Bilim İnsanları’nı zor yıllarda Türkiye’ye davet ederek
özgür çalışmalarına imkan sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin
modernizasyon ve yeniden yapılanmasında önemli izler
bırakan Ernst Reuter, Ernst Hirsch, Clemens Holzmeiter, Rudolpf
Belling ve Philipp Schwartz ve daha yüzlerce Alman
bilim insanının çalışmaları Türkiye ve Almanya’da düzenlenecek
iki ayrı çalıştayda bilim dünyası önünde tartışılacaktır.
Münih’de dönemin son canlı şahitlerini saygı ile dinleyeceğiz.
Türkiye’deki proğramda onların öğrencileri, Almanya’daki
programda ise bahsekonu Alman bilim insanlarının çocukları
konuşmacı olarak yer alacaklardır.
Zor yıllarda iki milletin ortak tarihini, bilim insanlarının
Türkiye’deki çalışmalarını ve Türkiye’nin Alman bilim insanlarına
sağladığı desteği konu alan çalıştayda, Türk ve Alman
tarihseverin biraraya geldiği bilimsel etkinlikte ortak bilim tarihimizin
gizemli dönemine dikkat çekilecektir. Türk Üniversitelerinin
modernizasyonunda görev aln yüzlerce Alman
Bilim insanı konusundaki çalışmaların artması, yaşanmış tarihin
yazılı belgelere aktarılması ve en önemlisi bugünkü nesillerin
önüne koymayı amaçlayan çalıştay ile Türk-Alman
Bilim insanlarını da ortak tarih platformlarına çekmeyi amaçlıyoruz.
Dönemi yaşayan Alman akademisyenlerin hala hayatta
olan çocukları ve Türkiye’den özel olarak davet edilen
konunun uzmanı akademisyenler konuşmacı olarak katılacaklardır”
şeklinde konuştular.
Proğramda İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesini kuran Prof. Dr. Rudolf Belling’in
kızı Elisabeth Weber-Belling, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kuran Ernst Eduard
Hirsch’in oğlu Enver Tandoğan Hirsch ve
İkinci Meclisi (TBMM) inşa eden Clemens Hozmeister’in
kızı Barbara Mohapp-Holzmeister
Türkiye hatıralarını anlatacaklardır. Türkiye’den
ise konuyu çalışan ve Türk- Alman Bilimsel İşbirliği
alanında yayın, eser ve makaleleri olan akademisyenler
katılacaklardır.
Türk-Alman İlişkileri’nin önemli bir dönemine
dikkat çeken çalıştay Türk Tarih Kurumu
ve IKG Enstitüsü tarafından organize edilmektedir.
Münih’de yapılacak Almanya ayağı Bavyera
İçişleri, Spor ve Entegrasyon Bakanı Joachim
Herrmann himayesinde ve tarihi Alte Rathaus
salonlarında yapılacaktır.
Konu ile ilgili bilgi için,
IKG Enstitüsü, 0049 172 618 51 02

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir