foto

Emlak Köşesi / Mehmet Kibar

Nisan 22, 2014 turkses 0

Almanya’da Konut Fiyatlarındaki Artış Merhaba Sayın Okuyucular. Sizlere bu ay Almanya ´da son birkaç yılda oldukça artan daire fiyatlarını konu alan bir yazıyla karşınıza çıkıyorum. Almanya’da daire fiyatları bölgeden bölgeye, şehirden şehire büyük bir farklılık gösteriyor. Şehirler arasındaki fark bazı yerlerde altı katına kadar çıkabiliyor. “Focus Online” Almanya’da 150.000 Euro’ya

mayis

Hep birlikte lösemiye karşı

Nisan 22, 2014 turkses 0

Löseminin bir çeşidi olanAkdeniz Anemisi hastasıKader, Sibel ve MustafaDemir kardeşler ve diğerlösemi hastalarının sağlı-klarına kavuşabilmeleri,dokularına uygun kökhücre nakline bağlı.• Türkses/HamburgAlman Kemik İliğiBağışı Bilgi Bankası(DKMS) hastalara uy-gun kök hücre bulmakamacıyla Yunan, İran, Rusve başka göçmen sivil top-lum kuruluşları ve cemi-yetlerinin desteklediği birdoku tipleme kampanyasıdüzenleyecek. Kampanya18 Mayıs 2014 tarihinde ya-pılacak.Unutmayalım ki, bu

mayis

Köprülübaşılılar üçüncü kez buluşuyorlar

Nisan 22, 2014 turkses 0

Avrupa Trabzon Köprübaþýlýlar Kültür, Sosyal ve Dayanýþma Derneði, üçüncüsünü düzenleyecekleri „Birlik, Beraberlik ve Dayanýþma“ gecesiyle ilgili hazýrlýklarý tamamladý. 26 Nisan’da Lüdenscheid þehrindeki 3 bin kiþilik tarihi balo salonunda düzenlenecek gecedeye Köprübaþý Kaymakamý, belediye baþkaný baþta olmak üzere eðitim, iþ, sanat, siyaset, medya ve spor dünyasýndan bir çok süpriz davetli katýlacak.Televizyonlarýn

mayis

Rüya’da özel kıyafetler rüya gibi

Nisan 22, 2014 turkses 0

Yaklaşık 6 yıldır gelinlik venişanlılık modelleriylemüşterilerine hizmet ver-diklerini belirten Rüya Braut &Abendmode sahibi BünyaminKeklik, ürün çeşitleriyle, güncelmodelleriyle ve müşteri odaklıyaklaşımla her zaman bir adımönde olduklarını vurguladı.Ürünlerinin kumaşlarının tama-mının Türkiye’den geldiğini ifadeeden Bünyamin Keklik, “Ku-maşlarımız Türkiye’den geli-yor ve elbiselerimiz buradahazırlanıyor. Hepsi en güncelmodeller ve çizimler. Kalite-den asla ödün vermiyoruz.”dedi. Mağazalarına bağlı

mayis

TGH’dan bahar resepsiyonu

Nisan 22, 2014 turkses 0

Hamburg ve Çevresi TürkToplumu (TGH) tarafındanverilen Bahar Resepsi-yonu yoğun ilgi gördü ve ol-dukça renkli geçti.Kentin Altona semtinde bu-lunan Hospitalstrasse 11, TGHHaus 7 Salonu’nda gerçekleşenresepsiyona Hamburg Başkon-solosu Fatih Ak, Hamburg İçiş-leri Senatörü Michael Neumann,SPD Hamburg Eyalet Parla-mentosu Milletvekilleri KazımAbacı, Ali Rıza Şimşek, sivil top-lum temsilcileri, sanat alanındanve Hamburg’un tanınmış sima-larından  yoğun

mayis

Ezan ve Hutbeokuma yarışmasının Almanya finali yapıldı

Nisan 22, 2014 turkses 0

Almanya genelinde 13bölge finalistlerinin ka-tılımıyla gerçekleştirilenfinal, Stadtallendorf DİTİB Fa-tih Camii’nde gerçekleştirildi.Yarışmaya DİTİB GenelBaşkanı Prof. Dr. İzzet Er, DinHizmetleri Müşaviri vekili SuatOkuyan’ın yanı sıra Din Hiz-metleri Ataşeleri, din görevli-leri, dernek yöneticileri ile çoksayıda davetli katıldı.Sunumu, DİTİB Özel KalemMüdürü Alaattin Salçık tara-fından yapılan programın se-lamlama konuşmalarını Stadt-allendorf DİTİB Fatih CamiiDin Görevlisi Mahmut

mayis

DITIB Garbsen Camii sinde seçimini yaptı

Nisan 22, 2014 turkses 0

DITIB Garbsen Camii-sinin Üyeleri 02.03.2014 tarihin’de Camii’-nin Olağanüstü Genel Kurultoplantısında yeni yönetimin-de yer alacak üyeleri ara-larında seçtiler. Seçim öğlenamazın’dan sonra İstiklalMarşı ve Kuran’ı Kerimokunmasından sonra başladı.Üyeler oy kullanmadan önce,yeni seçilecek yönetim içinöneriler ve fikirlerini sundular.. Seçim için aday olanlardanRaif Serin, Sinan Akbulut,Cahide Sönmez, GürolCandemir, Kadir Canat veYaşar Mezarcı seçimsonunda seçilen

foto

Çifte vatandaşlık yine şartlara bağlı

Nisan 1, 2014 turkses 0

■ Almanya da doğan göçmen kökenli gençlerin çifte vatandaş olmaları şarta bağlandı. Hükümet ortaklarının üzerinde anlaştığı yasa tasarısı gençlere ancak , 21 yaşına kadar en az sekiz yıl Almanya da yaşama veya en az altı yıl okula gitme veya bir meslek diplomasına sahip olması şartları aranıyor. ■ FEDERAL hükümeti oluşturan

foto

Gecede elde edilen gelir bağışlanacak

Nisan 1, 2014 turkses 0

Hamburg Türk Kadınları Kültür Derneği (HTKKD) tarafından “Müzikle Kitabın Yolculuğu” adı altında müzik ve edebiyat içerikli bir etkinlik düzenlendi. Dernek salonunda gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu etkinlikte elde edilen gelirin tamamının Türkiye’deki okullarda ihtiyacı olan çocuklara kitap alınması amaçlandığı açıklandı. Özellikle gençlerin çoğunlukta olduğu görülen gecede bir konuşma yapan HTKKD

1 139 140 141 142 143 154