Avukat Yasemin Akgün: Yeni Göç Yasası hazırlanıyor

Almanya’da koalisyon hükümeti, “Göç Yasası”nın ana hatları üzerinde anlaştı. Yasa, nitelikli iş gücü açığının kapatılması amacıyla çıkarılacak. Yeni göç yasası ile 1,5 milyon boş kadroyu doldurmak planlanıyor. Alman nüfusu, genç sayısının az olduğu yaşlı bir toplum sayılıyor. Ayrıca uzman sayısı emekli sayısından daha az. Bu nedenle iş alanında büyük bir boşluk bulunuyor. Hazırlanan yasanın en önemli hükümlerinden biri, AB dışından gelen nitelikli işçilere herhangi bir iş akdi yapılmamış olsa da 6 ay vize vermesi. Verilen vize iş aramayla ilgili geçici bir vize olacak. Ön koşul ise kişinin Almanca konuşabilmesi ve maddi ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabilecek durumda olması. Bu yasayla Almanya’da yalnızca akademisyenlere açık olan iş vizesi, nitelikli işçi ve uzmanlara da açılmış oldu. Vizeyi alan kişi iş bulduğunda vizesi uzatılacak. Almanya’nın özellikle ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojisi alanında çalışacak uzmanlar için şartlar daha da hafifletilecek.

Diplomaların denkliği süreci kolaylaştırılacak. Bugüne kadar kalifiye elemanlar ve akademisyenler ancak Federal Çalışma Ajansı’nın açık tespit ettiği mesleklerde çalışabiliyordu. Bu kısıtlama artık olmayacak. Mesleki eğitim ya da üniversite diplomasına sahip olan ve bir iş akdi imzalamış herkes, kendi meslek dalında çalışabilecek. İş gücü açığı durumunda, aynı iş dalında çalışabilecek yerli adayların mevcut olup olmadığının araştırılması zorunluğu da geçici olarak kalkıyor. Ancak yerli adayların korunması amacıyla, bu zorunluluğun hızlı bir şekilde yeniden yürürlüğe sokulması seçeneği de açık tutulacak. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin verilerine göre, Haziran 2018 sonu itibarıyla Almanya’yı terk etmesi öngörülen 230 bin mülteci hâlen ülkede bulunuyor. Bunlardan 174 bini “istisnai oturum izni” (Duldung) adı verilen geçici ikamet belgesine sahip olduğu için sınır dışı edilemiyor. Yeni göç yasası, onlar için yeni bir umut ve fırsat doğurabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir