Türk politikacı SPD’ye en çok üye kazandırdı

SPD’nin Almanya capynda 1 Ocak-30 Eylul tarihleri arasynda batlattydy uye kampanyasynda bataryly bir calytma yuruterek 143 uye kazandyran Aydyn, Leipzig kentinde duzenlenen kurultayda odul verilerek onurlandyryldy. Ylk 10 kitiye odullerin verildidi kurultayda Aydyn’a odulunu Almanya’nyn eski batbakanlaryndan SPD’li Willy Brandt’yn hayatynyn yer aldydy Egon Bahr’yn kitabyny SPD Genel Batkany Sigmar Gabriel vererek tebrik etti. Bayyera

Read more

Genç yeteneğin eserleri büyüledi

Hamburg’un Bergedorf semtinde yatayan Cansu, en buyuk istedinin tutkularyny, duygu ve dutuncelerini kadyt uzerine cizerek aktarabilmek oldudunu ve bunu da gerceklettirdidi icin cok mutlu oldudunu soyledi. Cansu resim yapmayy kendisine meslek olarak sectidini belirterek, bu alanda kendini daha cok gelittirerek daha buyuk sergiler acmak istedidini dile getirdi. Kucuk yatlardan beri resim cizmeye batladydyny soyleyen Cansu,

Read more

Süleyman Deveci’nin yeni kitabı çıktı

Hamburglu yazar Süleyman Deveci ‘nin Hamburg´da Edebiyat“ adlý kitabý piyasaya çýktý. Deveci, 8. kitabý olan Hamburg’da Edebiyat’ta, göçmen edebiyatýnýn Hamburg’da ve Almanya’daki izdüþümlerini bugüne kadar ele alýnmadýðý boyutlarýyla, göçmenlerin cephesinden derinlemesine eleþtirisel incelemeye çalýþtýðýný belirtti. Deveci ‘’Göçmenlerin edebiyatý hangi süreçten geçiyor, kimler uðraþýyor, okuyucu kitlesini ne ölçüde etkiliyorlar bunlarý bir edebiyatçý gözüyle inceledim’’ dedi. Siyasilerin,

Read more