Davut Güloðlu kadýnlar matinesinde

Organizatör Halil Babur ve Murat Yýldýrým tarafýndan düzenlenen Kadýnlar Matinesi’nde Hamburglu yerel sanatçýlardan Grup Maxim’in çalýp seslendirdiði, Ahmet Yavuz ve Poyraz Akgül’ün DJ’lik yaptýðý müzik proðramýnda kadýnlar hareketli þarkýlarla bol bol oynayýp göbek attýlar. Davut Güloðlu’nun sahneye çýkmasýný sabýrsýzlýkla bekleyen kadýnlar ve genç kýzlar, sanatçý sahneye çýkýnca daha yakýndan görebilmek, cep telefonlarýnyla video ve fotoðraf çekip, kendisine dokunabilmek için sahneye hücum ederek adeta izdiham yaþadýlar.

Sahnede bir saatten fazla hareketli þarkýlarýný seslendiren Güloðlu ve salonu dolduran kadýnlar hareketli þarkýlarla coþarak bol bol horon tepip dans ettiler. Avrupa turnesine çýkan Güloðlu, konser öncesi verdiði kýsa demeçte Hamburg’dan sonra Avrupa turuna devam edeceðini söyledi. Yeni yýlda sadece kendi eserlerinin yer alacaðý yeni bir singel çýkartacaðýný müjdeleyen sanatçý, bu defa önceki albümlerdeki tarzýndan farklý olarak kendi tarzýnda daha duygusal ve slow þarkýlarýn yer alacaðýný söyledi. Sahnedeki performansýný hayranlarýnýn enerjisinden aldýðýný söyleyen sanatçý, Hamburg’daki hayranlarýndan gördüðü sýcak ilgiden çok memnun kaldýðýný dile getirdi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir