Hamburg’da yastık savaşı

Hamburg’da 21 Aralık’ta beri Rote Flora adlı kültür merkezinin kapatılmasını protesto eden sol gruplar bu kez de yastýklý eylemle protesto yapmaya devam ettiler. Eylemlerine devam eden göstericiler dün akşam da, göstericilerin saldırýp polisleri yaraladığı iddia edilerek ‘tehlikeli bölge’ ilan edilmesine sebep gösterilen David Wache karakolunun yanýndaki Spiel- Buden meydanýnda yastıklı eylem yaptýlar.

Kuþ tüyü yastýklarý birbirlerine vurarak eyleme baþlayan göstericiler, birkaç dakika içinde kuþ tüylerini daðýtarak havada uçuþturup ortalýðý nefes alýnamaz hale getirdiler. Sosyal medya üzerinden duyuru bin (1000) kadar gösterici, ‘’Polis teþkilatý göstericilerin şiddet kullandığını öne sürerek kendi yaptıkları orantısız güç ve şiddeti haklı göstermeye çalışýyorlar. Biz şimdi en yumuşak materyallerle eylem yapýyoruz. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Biz sadece sosyal refah istiyoruz. Hamburg’daki ev kiralarının yüksek olmasını, konut sorununu, işsizliği, özelleştirilmeleri, sosyal adaletsizliği protesto ediyoruz ve bunların çözülmesini talep ediyoruz. Bu haklarımızı alana kadar ve tehlikeli bölge tamamen kalkana kadar eylemlerimiz devam edecek’’ dediler.

Yastýklý eylemden bir gün önce de, 600 kişiden oluþan bisikletli gösterici grubu ellerindeki tuvalet fırçalarıyla Hamburg’un
tehlikeli bölge ilan edilen sokaklarında dolaşarak eylem yapmýþtý. Polis göstericilere fazla müdahale etmedi ancak, araç konvoyu ve küçük bir Tomo ile göstericileri takip etti. Gece geç yarýlarýna kadar devam eden eylemlerde bisikletli göstericiler gruplar halinde ara sokaklardan çýkarak toplanýp sonra tekrar ara sokaklara dalarak manevralar yapýp polisle adeta sinir savaþý yaptýlar. Göstericiler WC fırçalarının Hamburg’daki politikanın çok kirlendiğini ve bunu temizlemek istedikleri mesajını vermek için fırçalı ve bisikletli eylem yaptýklarýný söylediler. Tehlikeli bölge kaldýrýlsýn Bir hafta önce üç semtte ‘’Tehlikeli bölge’’ ilan eden polis teþkilatý, göstericilerdeki çatışma ve şiddet olaylarınýn yatışmaya başladığını belirterek iki gün önce tehlikeli bölge çemberinin daraltılacağını duyurmuþtu. Ancak muhalefet partileri ve göstericiler bunun yeterli olmadığını ve uygulamanın tamamen kaldırılmasınıtalep ediyor. Göstericilerin David Wache karakoluna saldırýsýnýn asılsız olduğu yönündeki iddialar ise kamuoyunda soru işaretleri oluştururken, politikacılar arasında da tartışmalara yol açarak siyasi çözüm aranmaya baþlandý.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir