KORONAVİRÜSÜ Dünyayı esir aldı

Yakın bir zamanda Çin de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve insanlığın korkusu halina gelen, Koronavirüs tüm şiddetiyle hayatımızı felç etmekte, günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiştir.
Koronavirüs Almanya’ya ulaştı ve gündelik hayatlarımız her gün başka bir gelişmenin etkisi altına giriyor. Federal Hükü-met, salgını mümkün olan en etkili şekilde kontrol edebilmek amacıyla federe eyaletlerle daimi olarak eşgüdüm içerisinde hareket ediyor.
Almanya’daki federal hükümet ve yerel idareler her gün yeni önlem ve tebdirlerle bu hastalığa karşı mücadele etmeye çalışıyorlar.
Hamburg Eyaleti maliye bakanı Andreas Dressel Hamburg için bu konuda 10 milyon Euro ek bütçe ayrıldığını belirtti.
Almanya’da yaşamlarını sürdürmeye çalışan küçük işletme sahibi göçmenler endişe içinde. Koronavirüsle uzun sürecek bir süreçte bir çoğunda iflas korkusu var.
BİR ÇOK KURULUŞ VE İŞLETME KAPILARINI KAPATTI!
Koronavirüs’ün Almanya’da ortaya çıkmasıyla birlikte, ilk önlem olarak, Okullar, Ana okulları ve Meslek okulları kapatılmıştı.
Bu bağlamda bir çok müzikal gösteri, tiyatro etkinlikleri, toplantılar, spor gösterileri iptal edilmişti. Daha sonra geçen hafta sonu bir kaç düğün iptal edilmiş ve bazı düğünler sağlık bakanlığı görevlileri tarafından dağıtılmıştı.
Bu temelde, Hamburg Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, Ekonomi, Ulaşım ve Innovasyon Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Aile ve Entegrasyon Bakanlığı, Kültür ve Medya Bakanlığı, İçişleri ve Spor Bakanlığı, Okul ve Meslek Eğitimi Bakanlığı, Çevre ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Araştırma ve Eşitlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Senato İdari Müdürlüğü ile işbirliği halinde, 15 Mart 2020 tarihli koronavirüsünün yayılmasını önlemeye ilişkin etkinlik, faaliyet ve toplantı yasağı genel kararnamesine ek olarak, tüm Serbest ve Hansa Şehri Hamburg bölgesinde geçerli olmak üzere aşağıdaki genel kararnameyi ilk etapta 30 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere çıkarmıştır. Şu anda yeni kararla her türlü etkinlik iptal edilmiş durumda.
GENEL KARARNAME
Yeni çıkan kararnamede, özetle Hamburg’da geçerli olmak üzere şu maddeler yer almakta.
1. Aşağıda aksi belirtilmedikçe, katılımcı sayısına bakılmaksızın, insanların bir araya geldiği topluma açık veya özel etkinlikler (toplantıları) yasaklanmıştır. Eyalet Parlamentosu, Senato (senato birimleri ve komisyonları dahil), Anayasa Mahkemesi, mahkemeler, birim daireleri, ilçe idareleri, kamu makamları (özellikle federal makamlar) ve kamu hukuku işlevlerini yerine getiren diğer kurum veya kuruluşların etkinlikleri (toplantıları) bu yasak dışındadır.
Kamu güvenliğini ve düzenini koruyan, kamusal hizmet su-nan, nüfusun ihtiyaç tedarikini veya sağlık hizmetini sağlayan faaliyetler (etkinlikler) ve toplantılar da yasaktan muaftır. Açık hava etkinlikleri için dilekçe ile özel izin talep edilebilir. Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı uzmanları planlamaya dahil edilmelidir.
Özel veya aile çevresindeki etkinlikler (düğünler, cenaze törenleri ve benzeri), katılımcı sayısı 100’ü geçmemesi ha-linde yasaktan muaftır. Yetkili makam Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamında ön-lem alma tasarrufuna sahiptir.
Enfeksiyondan korunma nedeniyle, özel etkinlikler ertelenmesi veya iptal edilmesi önerilir.
Perakende satış yerlerinin işletilmesi ve ziyaret edilmesi bu genel kararname bağlamında etkinlik sayılmaz.
2. 22 Şubat 1999 tarihli ilam kapsamı (GewO*, BGBl**. I sayfa 202, en son 22 Kasım 2019, BGBl. I sayfa 1746) doğrultusunda aşağıdaki işletme türlerinin açık topluma açık tutulmaları yasaktır:
a) Dans ve eğlence yerleri (kulüpler, diskotekler, müzik kulüpleri gibi; bunlara dans alanı olmayan, normal şartlarda dar alanda kalabalık insan topluluğunun oluşmasını engellenemeyecek barlar da dahildir),
b) Fuarlar, sergiler, c) Özel ürün pazarları ve kermesler, d) Halk şenlikleri, e) Oyun salonları, f) Kumarhaneler, g) Bahis büroları ve benzeri işletmeler.
İşletmeler Yönetmenliği (GewO) kapsamında semt pazarlarının söz konusu yasak dahilinde olmadığına dikkat çekilir.
3. Restoran İşletme Yasasının 20 Kasım 1998 tarihli ilam kapsamı doğrultusundaki (BGBl sayfa 3418, son olarak 14. maddesince 10 Mart 2017 tarihinde değiştirilen şekliyle, BGBl I sayfa 420) personel yemekhaneleri ve kantinleri ancak dizili yer ve masalar arasında en az 1,5 metrelik mesafenin bulunmasının sağlanması halinde, açık ka-labilirler.
4. Yapı Kullanım Yönetmenliğinin 21 Kasım 2017 tarihli ilam kapsamı doğrultusundaki (BGBl. I sayfa 3787) eğlence yerlerinin topluma açık tutulması yasaklanmıştır.
5. Aşağıdaki kurumlar ve yerlerin topluma açık tutulması yasaklanmıştır:
a) Tiyatrolar (müzikal tiyatro dahil), b) Sinema salonları,
c) Konser salonları ve mekanları, d) Müzeler, e) Sergi salonları, f) İlçe kültür merkezleri ve halk evleri faaliyetleri, g) Açık çocuk ve gençlik çalışmaları, h) Kütüphaneler, i) Planetaryumlar, j) Kapalı alanlarda zoolojik sergileri, k) Halk eğitim merkezleri (VHS) faaliyetleri, l) Entegrasyon ve dil kursu faaliyetleri, m) Müzik okulları faaliyetleri, n) Edebiyat evleri faaliyetleri, o) Özel eğitim kurumları faaliyetleri, p) Eğlence havuzları olarak tanımlanan yüzme havuzları dahil, tüm yüzme havuzları, q) Saunalar ve hamamlar, r) Fitnes ve spor stüdyoları, s) Yaşlılar için buluşma mekanları, t) Hamburg Üniversitesi yemekhaneleri ve kafeter-yaları ve Hamburg Müzik ve Tiyatro Yüksek Okulu ve Hamburg Güzel Sanatlar Yüksek Okulu yemekhaneleri,
6. Bütün kamu ve özel spor tesislerinde ve tüm spor faaliyetleri yasaktır. Bu hem açık hem de kapalı spor tesisleri (örneğin futbol ve tenis salonları, atış sahaları, vb.) ve kapalı oyun alanları için geçerlidir.
İçişleri ve Spor Bakanlığı Dev-let Spor Dairesinin yazılı onayı ile özellikle üst düzey sporcular için gerekçelendirilmiş bireysel durumlarda özel izin verilebilir. Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı uzmanları planlamaya dahil edilmelidir.
8. Bu talimatlar, Enfeksiyondan Korunma Yasasının 28. maddesi 3. fıkrasıyla bağlantılı olarak, 16. maddesi 8. fıkrası gereği derhal uygulanır.
9. İşbu Genel Kararname resmi gazetedeki ilamıyla yürürlüğe girer.
10. İşbu Genel Kararname şimdilik 30 Nisan 2020 tarihine kadar geçerlidir.
11. Kararnamenin 1. maddesinden 7. maddesine kadar olan talimatlara ilişkin ihlallerde, cezai yaptırımının dayanağının Enfeksiyondan Korunma Yasasının 75. maddesi 1. fıkrası 1. numarası ve 3. fıkrası olduğuna işaret edilir.
Benzinlikler, gıda tarzı alış veriş merkezleri ve restorantlar yasaklar kapsamı dışında. Restoranlar masa sayısını azaltacak ve masalar arasındaki mesafeyi genişletecek.
Bu önlemler korona virüsünün daha yavaş, yani daha uzun bir zamana yayılmasını sağlamaya yönelik.
Böylece hastanedeki yatak sayısı, hasta bakım kapasitesinin sabit kalması ve özellikle risiko gurubunda olan yaşlı hastaların ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanların korunması amaçlanmaktadır.
Koronavirüs nedir ve neler bilmeliyiz?
Koronavirüs nasıl bulaşır? Yeni virüsün semptomları nelerdir? Almanya’da hasta-lığın bana bulaşması riski ne kadar ciddi? Virüsün bana bulaştığından şüpheleni-yorsam ne yapmalıyım? Virüs ne kadar tehlikeli? Almanya ne kadar hazırlıklı? Almanya’da bir yiyecek kıtlığının ortaya çıkma ihtimalinden kaygılan-malı mıyım? Koronavirüs ile ilgili seyahat kısıtlamalarından nasıl haberdar olabilirim? Diğer ülkelerdeki enfeksiyon riski ne seviyededir? Koro-navirüs riski altındaki bir bölgeden Almanya’ya geldiys-em nelere dikkat etmeliyim? Accordion Sub-Headline: Almanya’da kimi bölgelerin tümüyle güvenlik kordonu altına alınması mümkün müdür? Sürecin nasıl ilerlediğine ilişkin güncel ve güvenilir bilgilere nereden ulaşabilirim?
Koronavirüs nasıl bulaşır?
Koronavirüs insandan insana bulaşmaktadır. Enfeksiyon riskini azaltmak için, diğer tüm bulaşıcı hastalıklarda söz konusu olduğu gibi ellerin temiz tutulması, hapşırık ve öksürüklerin siperlenmesi ve hastalığı taşıyan kişilerden uzak durulması gerekmektedir.
Hastalığın ihraç edilmiş gıda maddelerinden veya oyuncak gibi diğer ithal ürünlerden bulaştığı herhangi bir vaka henüz açıklanmamıştır. Bu tür soruları cevaplamakla görevli olan Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: Elimizdeki mevcut bilgilere göre, ithal malların kişilere Koronavirüs bulaştırması ihtimal dahilinde görülmemek-tedir. Mevcut bilimsel veriler, Koronavirüs’ün evcil hayvanlar ile insanlar arasında alışverişe konu olmadığını göstermektedir
Yeni virüsün semptomları nelerdir?
Yeni Koronavirüs yaygın olarak, diğer solunum yolu hastalıklarına benzer semptomlar göstermektedir: Öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ateş. Bazı vakalarda ishal şikayetleri de görülmüştür. Kimi hastalarda virüs daha ağır etkiler göster-miş ve nefes alma sorunlarına ve zatürreye yol açmıştır.
Virüsün bana bulaştığından şüpheleniyorsam ne yapmalıyım?
Koronavirüs teşhisi konmuş bir kişi ile temas kurmuş olan herkesin en yakın sağlık birimi ile telefon üzerinden iletişime geçmesi gerekmektedir. Herhangi bir semptomun görülmemesi durumunda dahi bu elzemdir.
Robert Koch Enstitüsü tarafından belirlenmiş risk alanlarından birinde bulunan kişilerin gereksiz temaslardan uzak durmaları ve eğer mümkünse, hiçbir hastalık belirtisi göstermeseler dahi evden çıkmamaları gerekmektedir.
Solunum yollarını ilgilendiren semptomların ortaya çıkması halinde öksürük ve hapşı-rıkların siperlenmesine ve ellerin gerektiği biçimde temizlenmesine dikkat edilmelidir. Doktora gitmeden önce telefonla arayıp uyarıda bulunmanız gerektiğini unutmayın.
Almanya’da bir yiyecek kıtlığının ortaya çıkma ihtimalinden kaygılanmalı mıyım?
Market raflarında çeşitli ürünlerin bulunamamasının sebebi sadece lojistik zincirinin şu anki talep hızına yetişememesi ile ilgilidir. Herhangi bir tedarik sorunu bulunmamakta olup yiyecek stokları halihazırda güvence altındadır. İlgili sektörler artan talebe yanıt vermek ve hizmetin kapsamını geniş-letmek konusunda taahhütte bulunmuşlardır.
Almanya ne kadar hazırlıklı?
Almanya, yeni virüsün bulaştığı kişilere müdahale etme konusunda hayli hazırlıklı. Federal Hükümet düzenli olarak toplanan bir kriz ekibi oluşturdu ve bu ekip aracılığıyla virüsün yayılımını mümkün olduğunca yavaşlat-maya odaklanıyor.
Almanya’daki ihtisas/yetkinlik merkezleri ağı (“Netzwerk von Kompetenzzentern”) ve hususi klinikler en üst uluslararası standartlara denk bakım hizmeti sunmaktadır. Almanya’da hayli etkili bir hastalık uyarı ve bildirim sistemine ek olarak çeşitli salgın planları da mevcut bulunmaktadır.
Robert Koch Enstitüsü, ulusal ve uluslararası seviyede pek çok yetkili makam ve kurum ile yakın bir işbirliği içierisinde çalışmaktadır. Enstitü mevcut durumun kayıtlarını tutmakta, gelen tüm bilgileri değerlendir-mekte, risk değerlendirmeleri yapmakta ve bunları internet sitesinde yayınlamaktadır.
Sürecin nasıl ilerlediğine ilişkin güncel ve güvenilir bilgilere nereden ulaşabi-lirim?
Federal Sağlık Bakanlığı, son gelişmelere ilişkin bilgileri internet sitesinde daimi olarak güncellemektedir. Federal Sağlık Eğitimi Merkezi de infektionsschutz.de adresinde yeni tür Koronavirüs’e ilişkin sıkça sorulan sorulara yanıtlar sunmaktadır.
Robert Koch Enstitüsü, bulaşı-cı hastalıklardan sorumlu federal kurum olarak özel bir merkez kurmuştur. Bunun yanında, Enstitü’nün internet sitesinden yeni Koronavirüs ile ilgili kapsamlı bilgi paketlerine ulaşmak mümkündür. Bu sitede, virüsün yayılması, epidemiyolojisi, teşhisi, önlenmesi ve kontol altına alınmasına ilişkin olarak, kamuoyunun ve tıp birimlerinin bilgisine sunulmuş veriler bulunmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü de (WHO) internet sitesinde yeni Koronavirüs’e ilişkin bilgiler sunmaktadır.
Kaynak ve Bilgiler: Hamburg Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, HandbookGermany.de, Ali Şimşek, Güngör Yılmaz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir