Veli Derneklerini yaygınlaştırmalıyız

AŞAĞI Saksonya Eyalet Başkenti Hannover’de veliler ve Türkçe öğretmenlerinin de katıldığı Türk Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek oluşturmuş oldukları Aşağı Saksonya Anadili Bildirim Girişimi (NIFMut) 3. Kez Anadili Çalıştayı düzenledi. Toplantıda, Türkçe derslerine katılımın yetersizliğinden söz edilerek özellikle de velilerin bu derslere ilgisinin az olduğu ve derslere katılımın yetersiz olduğu, Eyalet Kültür Bakanlığının son dönemlerde anadili derslerine karşı olumlu tavır içinde oldukları gözlemlendiği dile getirildi. Büyük kentlerde velilere ulaşmanın zorluğundan söz edilerek, Türkçe derslerine olan ilgininin artırılması için semt toplantılarının yapılmasının zorunlu olduğu dile getirildi. Velilerin okul yönetiminde etkin görevleri olan veli temsilciliklerine seçilmeleri için velileri bilgilendirme ve teşvik etme kararı alınan çalıştayda Türkçe’nin iyi derecede öğrenilmesi için okul öncesi eğitime de gereken önemin verilmesi gerektiği vurgulandı.

Derslere katılımın artırılması için sosyal medya aracılığıyla velilere ulaşılmasının gerektiği vurgulanan çalıştayda anadili eğitimi çalışmalarının ağırlıklı olarak veli birlikleri tarafından öncülük yapılan çalışmalarla yürütülmesi gerektiği vurgulanarak, Türkçe derslerine katılımı artırabilmek, farkındalık yaratabilmek için aşağıda ki kararlar alındı. • Eyalet genelinde veli derneklerinin kurulması, • Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının yapmış olduğu toplantılarda anadilinin önemi konusunun da kısaca anlatılmasına imkan verdirilmesi, • Din görevlileri, öğretmenler ve NIFMut üyelerinin en kısa zamanda toplantı yapılması, • Eyalette görev yapan Türkçe öğretmenleriyle iki hafta sonra toplantının düzenlenmesi, • Türkçe Dil Şenliği’nin düzenlenmesi, • Eylül ayı içerisinde Osnabürück kentinde toplantının düzenlenmesi, • Çocuklara yönelik şiir, masal, hikaye okumalar düzenlemek

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir