Yargı mercilerine ek istihdam

Dava yoğunluğu nedeniyle bunalan sosyal mahkeme, idari mahkeme ve Hamburg Yüksek İdari Mahkemesinde personel sayısının artırılması için, parlamentoya önerge sunuldu. Üç mahkemede toplam 16 yeni personel görevlendirilmesi öngörülüyor. Son aylarda özellikle sağlık sigortaları hukukuna, sığınma yasasına ve yeni Altona tren istasyonuna dayalı dava dilekçelerinde çok yoğun artış yaşandığına işaret edilen önergede, 2015’den bu yana adalet mercilerinde personel sayısındaki artışın 200’den fazla olduğununa dikkat çekildi. Bakıma muhtaç yakını bulunanlara danışma ve destek için kurulan Bakım Danışma Merkezleri 10. yılını kutluyor. Kurulduklarından bu yana 80 bin kişinin merkezlere yardım için başvurduğu ifade edildi. Söz konusu merkezler bir çatı altında bakıma muhtaç insanların aile üyelerine ve bakıcılarına, bakım konusundaki tüm bilgileri ve destek imkanlarını bir elden sunuyorlar. İktidar partileri limanda havaya zarar veren sera gazı salimim azaltmak için önerge sundular. Limana demir atan gemilerin neden olduğu carbondiok- sit, azotoksit, kükürtoksit, sera gazı ve partikül salimim Dünya Limanlan Korumu Programı çerçevesinde öngörülen sıfır salıma düşürmek için daha önce Hamburg, Rotterdam ile birlikte hareket ediyor. İki liman kenti de parlamento (belediye meclisi) için aynı içerikte önerge hazırladı. Ticari hacim itibanyla Avrupa’nın en büyük limanı olan Rotterdam ve kıtanın 3. büyüğü olan Hamburg limanında orta vadede karbon nötr hale gelmesini hedefleniyor. Hamburg 2020 yılında meslek eğitimi ve üniversite eğitiminin içice olacağı ilk Mesleki Yükokulu kuracak. Okul 2021’de öğrenci kabulüne başlayacak.

Ticari ve bilişim meslek dallarının el sanatları dallarının da okunabileceği yüksekokulda eğitim alan öğrenciler akademik seviyede ders görürken, paralel olarak ta işletmelerde çalışacaklar. Eğitimin sonunda meslek eğitim diplomasının yanı sıra akade-mik lisans diploması alma imkanına sahip olacak öğrencilerin, böylece ücretsiz okulda dört yıllık eğitim sonunda çift diploma alacaklar. Ayda bir Pazar günü müzelere ücretsiz giriş talebi Hamburg’da insanları müzelere gitmeye teşvik etmek amacıyla her ayın bir pazarında belediyeye ait müzelere girişin ücretsiz olması için SPD’de girişim başlattı. Eyalet Parti Kongresinde alınan karar hakkında parlamento bilgilendirdi. Önerinin amacı-nın, kentin kültür çeşitliliğini, yaş, köken ve sosyal konumdan bağımsız olarak, nüfusun tüm kesim-lerine açmak, müzeye gitme alışkanlığı yaratmak ve aynı zamanda maddi imkansızlıktan müzeleri ziya-ret edemeyen insanlara da kültür yaşamına dahil olmalarını sağlamak olduğuna dikkat çekti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir