Yeneroğlu; “Dövizle askerlikte ödeme usulü kolaylaştırılıyor!„

Paylaş:

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu “dövizle askerlik” ödeme usulünde kolaylığa gidileceğini belirterek, “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ödeme yönteminin kolaylaştırılmasına ilişkin talepleri dikkate alınarak, ödemelerin doğrudan başkonsolosluklarda yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır. Uygulamanın başlamasıyla yurt dışındaki mükellefler için önemli bir kolaylık sağlanacaktır” dedi. Yeneroğlu şunları kaydetti: “Dövizle askerlikten faydalanmak isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız ilgili başkonsolosluğumuza başvurularını yapmakta, muhabir banka aracılığıyla da ödemelerini gerçekleştirmektedirler.

Bu durum başkonsolosluk ile muhabir banka arasında gidip gelmelere, dolayısıyla sürecin aşamalı ve uzun olmasına neden olmaktadır. Böylelikle zaman ve masraf açısından ek yük oluşmaktadır. Bu noktada örneğin, çalışan vatandaşlarımızın ödeme işlemi için ayrıca izin almak zorunda kalması işverenleri ile problem yaşamasına sebep olabilmektedir. Ödeme işleminin muhabir bankaya gerek kalmaksızın basit ve kısa bir şekilde yapılabilmesi için 696 sayılı son Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesiyle yasal değişiklik yapılmıştır. Atılan bu adımla ödemelerin başkonsolosluklar üzerinden yapılabilmesinin yasal zemini sağlanmıştır. Uygulama, ilgili yönetmeliğin yayımlanması ve teknik altyapının hazırlanmasıyla birlikte başkonsolosluklarımızda başlayacaktır. Böylelikle bir yandan vatandaşlarımızın yükü hafifletilecek diğer yandan da konsolosluklardaki iş yükü azaltılacaktır. Ayrıca bir ülkede muhabir banka olmaması durumunda vatandaşımızın başka bir ülkeye ya da Türkiye’ye gelip ödeme yapmasına da gerek kalmayacaktır.

Bu vesileyle, vatandaşlarımızın ihtiyacını dikkate alan Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile bu süreçteki çalışmalara destek olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.” Yeneroğlu: “Çocukların sahip oldukları maddi ve ruhsal durum, toplumun merhamet düzeyinin göstergesidir.” AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada “Aile içi çocuk şiddeti ve cinayeti gibi korkunç olayların yaşanması, çocuk meselesinin sadece devlet ve aileyi ilgilendiren bir konu olmadığını göstermektedir. Bir toplumun merhamet düzeyi çocukların sahip oldukları ruhsal durumdan geçer„ dedi. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti: “20 Kasım; 1989 yılından bugüne dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin de altına imza attığı Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her çocuk yaşama, eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma, sosyal ve hukuki korunma gibi temel haklara sahiptir. Bu kapsamda devletler çocukları her türlü sömürüye ve istismara karşı korumakla yükümlüdür. Aileler ise çocuğa bakıp gözetme sorumluluğunu yerine getirirken onun güvenliğini de sağlamakla sorumludur. Bugün dünya genelinde okula gidemeyen, önlenebilir hastalıklar sebebiyle hayatını kaybeden, her türlü istismar, sömürü ve şiddet olaylarına maruz kalan çocuk sayısı ürkütücü boyutlara ulaşmıştır.

UNICEF raporlarında yer alan tahmini hesaplamalara göre, 2030 yılına kadar dünya çapında beş yaşın altındaki 69 milyon çocuk önlenmesi mümkün olan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybedecek, 167 milyon çocuk ise yoksulluk koşullarında yaşayacak. Ayrıca günümüzde yaşanan çatışma ve savaşların en büyük mağduru çocuklardır. Avrupa Birliği’nin ‘tehdit’ olarak gördüğü bu çocukların cansız bedenleri Avrupa sahillerine vurmakta ve sınırlardan geçerken yollarda perişan olmaktadır. Ülkemizde ise son dönemde aile içi çocuk şiddeti ve cinayeti gibi korkunç olaylar kamuoyuna yansımıştır. Bu olaylar çocuk meselesinin sadece devlet ve aileyi ilgilendiren bir konu olmadığını göstermektedir. Her bir bireyin yaşadığı sokakta ve mahallede etrafına karşı duyarlı olması bu tip vakaları engelleyecek başlıca unsurdur. Çocuk istismarı ve aile içi çocuk şiddeti vakaları bu konudaki toplumsal hassasiyetin ve çalışmaların artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Nüfusumuzun yüzde 28,7’sini oluşturan çocuklarımıza yapılacak yatırım daha güçlü bir gelecek için büyük önem taşımaktadır. Bir çocuğun ufkunu açmak ve geleceğini aydınlatmak aynı zamanda tüm insanlığın geleceğine ışık tutmak demektir. Bu bilinçle, 65. Hükümet programında Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde aile kurumunu güçlendirmek, çocukların ve diğer aile bireylerinin nitelikli bir şekilde yetişmelerini sağlamak ve genç nüfusu devam ettirmek insan merkezli kalkınma politikamızın temelinde yer almıştır. Ayrıca çocuklar için ihtisaslaşmış rehabilitasyon sistemine geçilerek suçun mağduru ya da suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması için çalışmaların yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Öte yandan okullaşma oranında özellikle de kız çocuklarının okullaşmasında önemli ölçüde yol katedilmiştir. Yükseköğretimde kızlarımızın okullaşma oranı 2002-2003 eğitim öğretim yılında yüzde 13,5 iken, bu oran 2016-2017 döneminde yüzde 44,4’e ulaşmıştır. Çocukların sahip oldukları maddi ve ruhsal durum, toplumun merhamet düzeyinin göstergesidir. Daha adil bir yaşam ümidiyle bu anlamlı günde tüm çocukları saygıyla selamlıyorum.”

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir