TGH’dan bahar resepsiyonu

Hamburg ve Çevresi TürkToplumu (TGH) tarafındanverilen Bahar Resepsi-yonu yoğun ilgi gördü ve ol-dukça renkli geçti.Kentin Altona semtinde bu-lunan Hospitalstrasse 11, TGHHaus 7 Salonu’nda gerçekleşenresepsiyona Hamburg Başkon-solosu Fatih Ak, Hamburg İçiş-leri Senatörü Michael Neumann,SPD Hamburg Eyalet Parla-mentosu Milletvekilleri KazımAbacı, Ali Rıza Şimşek, sivil top-lum temsilcileri, sanat alanındanve Hamburg’un tanınmış sima-larından  yoğun katılım oldu. Göçmenler ayrımcılık yaşıyor

Read more

Ezan ve Hutbeokuma yarışmasının Almanya finali yapıldı

Almanya genelinde 13bölge finalistlerinin ka-tılımıyla gerçekleştirilenfinal, Stadtallendorf DİTİB Fa-tih Camii’nde gerçekleştirildi.Yarışmaya DİTİB GenelBaşkanı Prof. Dr. İzzet Er, DinHizmetleri Müşaviri vekili SuatOkuyan’ın yanı sıra Din Hiz-metleri Ataşeleri, din görevli-leri, dernek yöneticileri ile çoksayıda davetli katıldı.Sunumu, DİTİB Özel KalemMüdürü Alaattin Salçık tara-fından yapılan programın se-lamlama konuşmalarını Stadt-allendorf DİTİB Fatih CamiiDin Görevlisi Mahmut Şanalile Frankfurt Din HizmetleriAtaşesi Ramazan

Read more

DITIB Garbsen Camii sinde seçimini yaptı

DITIB Garbsen Camii-sinin Üyeleri 02.03.2014 tarihin’de Camii’-nin Olağanüstü Genel Kurultoplantısında yeni yönetimin-de yer alacak üyeleri ara-larında seçtiler. Seçim öğlenamazın’dan sonra İstiklalMarşı ve Kuran’ı Kerimokunmasından sonra başladı.Üyeler oy kullanmadan önce,yeni seçilecek yönetim içinöneriler ve fikirlerini sundular.. Seçim için aday olanlardanRaif Serin, Sinan Akbulut,Cahide Sönmez, GürolCandemir, Kadir Canat veYaşar Mezarcı seçimsonunda seçilen yeniYönetim Kurulu üyeleriarasında yer aldılar..

Read more

Çifte vatandaşlık yine şartlara bağlı

■ Almanya da doğan göçmen kökenli gençlerin çifte vatandaş olmaları şarta bağlandı. Hükümet ortaklarının üzerinde anlaştığı yasa tasarısı gençlere ancak , 21 yaşına kadar en az sekiz yıl Almanya da yaşama veya en az altı yıl okula gitme veya bir meslek diplomasına sahip olması şartları aranıyor. ■ FEDERAL hükümeti oluşturan Hıristiyan Demokrat/Hristiyan sosyal Birlik (CDU/CSU)

Read more