HOLLANDALI araştırmacılar ve işadamları Avrupa fonlarından sübvansiyon (hibe) koparmada birinci sırada yer alıyorlar. 2007-2013 döneminde neredeyse 3,4 milyar finansman almayı başardılar. Eğitimden sorumlu Devlet Bakanı Sander Dekker (VVD) ile Ekonomik İşler Bakanı Henk Kamp için (VVD) tarafından meclise gönderilen yazıda, bu miktarın Hollanda’nın AB bütçesine yaptığı katkıdan yaklaşık bir buçuk kat daha fazla olduğunu bildirdiler. Hollandalı bakanlara göre alınan fonlar, AB Üye Devletlerinin ekonomik büyüklüğüyle kıyaslandığında, en iyi skoru Hollanda yakaladı. Bakanlar, Hollandalı araştırma tekliflerinin en üst kalitede olduğunu ve verilen tekliflerin dörtte biri için KP7 araştırma programı kapsamında finansman bulduğunu kaydettiler. Ayrıca bakanlar, alanlarında dünyanın önde gelen Hollandalı şirketlerinde ‘bilgi ve yenilikçilik’ alanlarında Avrupa fonlarından yararlandıklarına işaret ettiler.

Yorum Yap