Her yıl Avrupa’da yaşayan milyonlarca
kişi, Türkiye’ye turizm, ticaret ve ziyaret
amacıyla seyahat etmektedir ve
Türk Karayollarını, sürücü, yolcu ve yaya
olarak kullanmaktadır. Ancak bir trafik
kazası geçirmeleri halinde haklarını bilmemektedirler.
Bundan dolayı, kazazedeler
zararlarını karşılayamamakta, hak
ettikleri tazminatları almamakta veya
başka çeşitli şekilde mağdur olmaktadırlar.
Peki trafik kazalarında haklarınız nelerdir?
Trafik kazaları maddi hasarlı, yaralanmalı
ve ölümlü kazalar olarak meydana
gelmektedir. Ve bu oluşan
zarardan, taraflar kusurları oranında sorumludur.
Bu yüzden kaza sonrasında
kusur dağılımı sürecinin iyi bir şekilde yönetilmesi
gerekmektedir. Eğer sadece
maddi hasarlı bir trafik kazasına karışmış
iseniz, kusurlu taraf ve sigortası kusuru
oranında; aracınızın onarım giderlerini
veya pert bedelini, araç değer kaybını, ticari
olarak kazanç kaybını karşılamak sorumluluğundadır.
Hatta taşınan mala
zarar verilmesi durumunda dahi zararın
karşılanması gerekmektedir.
Ne yazık ki;
bazen kazalar
sadece maddi
hasarla atlatılamamakta
yaralanmalar
veya ölümler
meydana gelme
k t e d i r .
Böyle durumlarda;
kazazedeler
haklarını tam olarak bilmemesinden
dolayı yüklü miktarda tazminat
alacağını alamamaktadırlar. Yaralanmalı
bir kazada, geçici iş görmezlik tazminatı,
sürekli iş göremezlik tazminatı, bakıcı giderleri,
tedavi giderleri ve manevi tazminat
alabilirken, aileden bir yakınınızın
kaza sonrasında ölümü halinde ise destekten
yoksun kalma, defin giderleri ve
manevi tazminatı alabilirsiniz.
Bir diğer önemli konu ise bu zararın
kimden nasıl ve ne zamana kadar tahsil
edilebileceğidir. Trafik kazasında kusurlu
taraf sadece sürücü olmayıp, aracın ruhsat
sahibi, trafik sigortası şirketi ve duruma
göre kasko sigortasıdır ve
hepsinden bu zarar talep edilebilir. Maddi
hasarlı bir kaza için tazminat isteme hakkınız
kaza sonrası iki sene iken, yaralanmalı
ve ölümlü kazalarda duruma göre 8
veya 15 sene olarak değişmektedir.
Bu tazminatlar belirlenirken gerçek
zararınızın tespiti hususu çok önemli olup
bu hususta uzman kişilerden faydalanmanız
alacağınız tazminatı etkileyecektir.
Türkiye Karayolları Hukuku, Borçlar hukuku,
Ticaret Hukuku ve Sigorta Hukuku
konularında uzmanlaşan
kişiler tarafından
bu
alacaklarınızın
takibinin yapılması
ciddi
hak kayıplarınıza
uğram
a n ı z ı
engelleyecektir.
Bu yüzden,
Türkiye
Karayollarında , 2 sene içerisinde maddi
hasarlı, 8 seneye kadar yaralanmalı bir
kazaya karışmış ve 15 sene içerisinde bir
yakınızı trafik kazasında kaybetti iseniz,
zararınız oranında ve yüklü miktarda
tazminat alacağınızı unutmayıp, hemen
bu konuda uzman kişilerle irtibata geçmeniz
önemlidir.
Türkiye’de maddi hasarlı trafik kazasına
karıştığınızda polise ihbar edip karşı
tarfala birlikte hasar tespit raporu hazılamanız
gerekmektedir. Bu raporda tarfların
ve kazaya karışmış araçların kimlik
ve sigorta bilgileri bütün bilgileri ve kazanın
nasıl mezdana geldiği tutanak olarak
yazılır ve taraflarca imzalanır. Hasar
gören aracınızla trafiğe çıkabilyorsanız
Almanya’ya döndüğünüzde bilirkişi (Gutachter)
tarafından hasar raporu hazırlayıp
hasar tepit raporuyla Türkiye’de
kayıtlı olan bir avukata başvumanızı tavsiye
ederiz.
Ayrıca Almanya’daki avukatlık sigortanız
Türkiye’deki trafik kazası tazminatı
ve dosyaları ilgili vekalet ücretini, mahkeme
masraflarını ve tercüme masraflarını
karşılamaktadır. Dolayısıyla;
Türkiye’de hak ettiğiniz tazminatı alabilmek
için sadece Türkiye’de herhangi bir
noterde ve T.C. Konsolosluklarda vekâletnameyi
vererek işi uzmanlarına bırakmanız
yeterli olacaktır. Kazasız güzel günler
dileğiyle…

Avukat Süleyman ÇEVİK
Denizli ve Hamburg Barosu avukatlarından
Çevik.Çiftçi Partner Avukatlar
Ferdinandstr. 12 – 20095 Hamburg
rechtsanwalt-hamburg-innenstadt.
de/
info@cn-advo.de
Tel.: 040-
67308460
Fax:: 040-
67308461
Mobil:
01632074255

Yorum Yap