Yaşlılara Türk Sanat Müziði ziyafeti

Konserde yaþlý insanlar oynayýp dans ederken, duygulu anlar da yaþandý. Konserde, özellikle Türk yaþlýlardan bazýlarýnýn duygulanarak gözlerinin dolmasý herkesi duygulandýrdý. Çok sayýda Türk yaþlýnýn yaþadýðý Lurup semtinde bulunan ‘’Tabea Yaþlýlar Bakým Evi’’nde gerçekleþen konserde, Erol Arslan ve ekibi sevilen bu konseri gönüllü olarak severek verdiklerini söyleyerek ‘’Yaþlýlarýmýzý sevindirmek bir insanlýk görevidir. Yaþlýlarýmýzý yalnýz býrakmayýp onlarý zaman zaman hatýrladýðýmýzý hissettirmemiz gerekir’’ dediler. Tabea Müdürü Hans Joachim von Fintel da, bu tür konserlerin geleneksel hale getirilerek yaþlýlarýn devamlý hatýrlanmasý gerektiðini vurguladý.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir